top of page
podcast

In deze podcast interviewt Lotte Sloot, oud-leerling en student ArtEZ, mij over mijn werk 'I never promised you a rosegarden/#Daarvindikwatvan'.

bottom of page